Hybrid / Electric

Elantra Hybrid

Sonata Hybrid

Kona Electric

Tucson Hybrid

Tucson Plug-in Hybrid

Santa Fe Hybrid

Santa Fe Plug-in Hybrid

Ioniq 5

Ioniq 6